نمونه کارها با برچسب بتن ریزی کف محوطه

image
image
image
image
image
تماس با بتن کاران