نمونه کارها

image
image
image
image
image
image

بتن ریزی کف با ماله پروانه ای | ماله برقی | ماله هلی کوپتری

محوطه شرکتی در تهران
سایر نمونه کارهای ما

سایر نمونه کارهای ما را مشاهده نمایید

image

اجرای بتن ریزی کف با ماله پروانه ای

اجرای بتن ریزی کف در کرج انبار ناپ
image

اجرای بتن ریزی کف با ماله پروانه ای

اجرای بتن ریزی پمپ بنزین در بویئن زهرا
image

اجرای بتن ریزی کف با ماله پروانه ای

تهران پروژه افسریه تهران
تماس با بتن کاران