مقالات با برچسب میلگرد

image
image
image
image
image
اسپیسر بتن

اسپیسر Spacer بتن چیست؟
اسپیسر در لغت به معنی فاصله گذار می باشد. اسپیسرهای پلاستیکی ...

تماس با بتن کاران